Tak jak nasze ciała i umysły, tak i JOGAdance zmienia się na wiosnę.

Dziękujemy za cierpliwość.