foto

JĘZYK POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

    Sposób podejścia do drugiego człowieka i do samego siebie, w którym priorytetem jest kontakt i koncentracja na potrzebach swoich i drugiej osoby (lub dziecka)- czyli takie otwarcie  SERCA, w którym nie ma już miejsca na przemoc, kiedy  ja naprawdę  jestem  ciekawa, co jest  W TOBIE i co jest WE MNIE i w zgodzie ze sobą dążę do rozwiązania uwzględniającego potrzeby zarówno moje jak i twoje. (definicja: Joanna Berendth).

      Czy zdarzało się Wam mieć problemy w relacjach? Czy zastanawialiście się, jak ja, dlaczego na świecie wciąż wybuchają nowe konflikty i na poziomie relacji osobistych wciąż mamy problemy z porozumieniem się? Długo eksplorowałam ten temat  i jak wielka była moja radość, kiedy znalazłam metodę Marshala Rosenberga „Porozumienia bez przemocy”! Marshal zadawał podobne pytanie do mojego i z jego badań naukowych wynikło: Od około 8 tys. lat ludzie żyją w strukturach społecznych opartych na dominacji. Kiedy ktoś uważał się za zwierzchnika, przełożonego, sądził, że posiada prawo kontrolowania innych, uznawał się też za wiedzącego co jest dobre, a co złe dla innych. Stosując język dominacji czyli : ocenianie, krytykę, potępianie, karanie uczył gorliwego wykonywania obowiązków, by zasłużyć na pochwałę autorytetu (króla, pana, prezydenta, dyrektora itd.). Jest to system posługujący się „bardzo niebezpiecznym i tragicznym językiem.”- mówi Marshal. Wychowani w takim systemie wartości nie dbamy o innych i płacimy za to. Jako antidotum Rosenberg proponuje język oparty na wyrażaniu uczuć i potrzeb. Wtedy docieramy do prawdy, która jest w nas i mamy szansę na realizowanie naszych realnych potrzeb, a nie narzuconych zewnętrznie przez społeczeństwo. W ramach swoich badań odnalazł on społeczności, które porozumiewają się takim językiem i żyją bezkonfliktowo, współpracując ze sobą. Obecnie około 80% ludzi każdej populacji nie zna słownictwa wyrażającego potrzeby, za to są doskonale wyuczeni, by momentalnie oceniać co jest złego, wymagającego poprawy w innych osobach. Takie schematy myślowe  nieuchronnie prowadzą do konfliktów, gdyż nie mamy wówczas dostępu do uczuć partnera , jakość relacji obniża się i wzajemny kontakt emocjonalny zostaje zerwany.

   Dzięki „ technologii” Marshala wiemy jak go odzyskać. Komunikację bazującą na wyrażaniu potrzeb i uczuć z powodzeniem stosował on w psychoterapii, w rozwiązywaniu poważnych konfliktów społecznych np. na tle rasowym, czy pomiędzy nacjami. Założył wiele szkół na świecie, w których dzieci i nauczyciele porozumiewają się tym językiem pokoju.

  Moi rodzice przeżyli wielką traumę w czasie II wojny światowej. To także przyczyna, dla której zależy mi by metoda Marshala była jak najbardziej popularna.


  • KONSULTACJE PEDAGOGICZNE: treningi z zakresu NVC
  • 40godz