Wyróżniamy 2 cele komunikacji:

Otóż zwykle komunikujemy się po to, by wyrazić „Proszę” lub „Dziękuję”.

Jednak w sytuacjach, gdy czujemy wielki dyskomfort czy nawet cierpienie, z powodu naszych niezrealizowanych potrzeb,   najczęściej   prosimy   w sposób,    który uniemożliwia    ich    zaspokojenie

i pogłębiamy jeszcze bardziej dystans między nami a drugą osobą.

Dlaczego?- Brak nam odpowiednich schematów myślowych i ….odpowiednich słów, czyli – języka.

Na warsztatach Porozumienia bez Przemocy nauczysz się schematów językowych, które pomogą Ci być lepszym kontakcie z osobami bliskimi lub ze współpracownikami. Dowiesz się jak rozwiązywać konflikty lub problemy tak, by każda ze stron czuła się usatysfakcjonowana.

Korzyści z umiejętności PbP:

- na poziomie fizjologicznym- wyzwolenie energii życiowej, więcej satysfakcji w życiu rodzinnym, w miejscu pracy,

- dla pracodawców: więcej konstruktywnego dialogu, mniej zwolnień chorobowych- mniej kosztów

- wyjście z poczucia izolacji społecznej, które jest powodem chorób somatycznych, nałogów lub zachowań patologicznych ( wg badań: spośród każdych 4 osób -jedna czuje się odizolowana)

Warsztaty obejmują: 4 spotkania po 90 min

I.1. Blokady w komunikacji

2.Jak prosić , by prośba była skuteczna ?

II. Jak przyjmować i przekazywać trudne komunikaty, takie jak np.- Nie, nie zrobię tego.

Albo:- Jesteś leniwy. Niczego nie potrafisz dobrze zrobić, itp.

III. Język przymusu i język wyboru. Filozofia NVC. Ćwiczenia, odgrywanie ról.

IV. Wartościowa informacja zwrotna -Jak wyrażać wdzięczność.