-zapytany o to Marshal Rosenberg (twórca Komunikacji bez przemocy) odrzekł: – Nie ma to nic wspólnego z wiarą, wiele razy rozwiązywałem konflikty, w których ludzie przeżywali głęboki bólspowodowany przez drugą stronęzwiązany często nawet z utratą bliskich. Kiedy doprowadzę do sytuacji ,w której obie strony słuchają swoich potrzeb i uczuć i słyszą o bólu jako rezultacie przeszłych zajść, nie widzą już drugiej strony jako oprawców, głupców, ludzi złych itd. Na tym poziomie oni nie słyszą już wzajemnej krytyki. Tak samo dzieci szybko rozwiążą konflikt, jeżeli pokażemy im jego źródła i wzajemne potrzeby.